İyi Uygulamalar Paylaşımı | Sağlıklı Adımlar

0

İyi Uygulamalar Paylaşımı


İyi Uygulamalar Paylaşımı, Sağlıklı Adımlar projesinin sınıflarda uygulanması sırasında öğretmenler tarafından geliştirilen yöntem ve uygulamaların yaygınlaştırılması ve örnek teşkil etmesi amacıyla düzenlenmektedir. Bu örnek uygulamaların gerek diğer sınıf öğretmenlerine, gerekse projeye ilerleyen yıllarda dâhil olacak sınıf öğretmenlere yol göstermesi ve onlara ilham vermesi hedeflenmektedir.

İyi Uygulamalar Paylaşımı’na, Sağlıklı Adımlar projesinden esinlenerek, beslenme ve fiziksel aktivite konularının öğrenciler, veliler ve ilgili diğer kişiler tarafından daha iyi anlaşılmasını ve uygulanmasını sağlayacak ve öğretmenler tarafından geliştirilmiş her türlü yöntem, teknik, materyal, uygulama vb. ile başvurulabilmektedir. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda dereceye giren öğretmenler, kendi buldukları ve/veya geliştirdikleri yöntem, araç, teknik, materyal, uygulama ve benzerini, Sağlıklı Adımlar projesinin bir sonraki eğitici eğitimi seminerinde şahsen sunma fırsatı elde etmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı, İyi Uygulamalar Paylaşımı’na başvuru şekli, koşulları, tarihler, değerlendirme jürisi ve başka bütün ayrıntıları, eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde yayınlanan bir şartnameyle duyurur.