Proje Hakkında | Sağlıklı Adımlar

0

Proje Hakkında


3. sınıf öğretmen, öğrenci ve velilerine yönelik olarak uygulanan Sağlıklı Adımlar, yeni nesillerin yeterli ve dengeli beslenme bilincine sahip olması ve fiziksel olarak daha aktif olmalarına destek olmak amacıyla geliştirilen bir kurumsal sosyal sorumluluk projesidir. Sağlıklı Adımlar, Nestlé’nin dünya çapında 70’e yakın ülkede yürüttüğü ve 6 milyona yakın çocuğa ulaştığı Nestlé Healthy Kids (Nestlé Sağlıklı Çocuklar) programının bir parçasıdır.

Proje, Hayat Bilgisi dersinin “Okul Heyecanım” teması ve Beden Eğitimi dersinin “Etkin Katılım ve Sağlıklı Yaşam” öğrenme alanındaki “Düzenli Fiziksel Etkinlik” alt öğrenme alanının ilgili kazanımlarıyla örtüşecek şekilde bu ders saatlerinde uygulanmak üzere programlanmıştır.

Projenin Ortakları

 • Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
 • Nestlé Türkiye Gıda Sanayi A. Ş.

Projenin Hedef Kitlesi

Proje kapsamında belirlenen okulların,

 • 3. sınıf öğretmenleri,
 • 3. sınıf öğrencileri,
 • 3. sınıf öğrencilerinin velileri.

Projenin Hedefleri

 • Öğretmenlerin kendi kurumlarındaki diğer öğretmenlerle bilgi paylaşımında bulunarak yeterli ve dengeli beslenme konusunda okul çapında bir farkındalık yaratmasını sağlamak.
 • Öğretmenlerin, öğrencilerine yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmak için ihtiyaç duyabilecekleri kaynak bilgiyi, destek öğretim materyalleriyle sağlamak.
 • Zincirleme bir davranış ve tutum değişikliği yaratabilmek için öğretmenlerin öğrencilerini, öğrencilerin de ebeveynlerini etkilemesi için araç ve yöntemler sunmak.
 • Çocukların okul dışında bulundukları zamanlarda da yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıklarını korumalarının öneminden hareketle, velilere yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı ve bilinci kazandırarak veli ve öğrencilerin birlikte gelişimini teşvik etmek.
 • Fiziksel aktivite ile sağlıklı yaşam arasındaki ilişkiyi aktaracak materyaller sunmak ve çocukların günlük fiziksel aktivitede bulunmalarını teşvik etmek.
 • Web sitesi aracılığıyla, proje kapsamındaki tüm öğretmen, öğrenci ve velilerin, Sağlıklı Adımlar araç ve yöntemlerine kolay erişimini sağlamak.
 • Yeterli ve dengeli beslenmenin gerekliliğini ve önemini sürekli gündemde tutmak, böylece gündelik yaşamın bir parçası haline gelmesine katkıda bulunmak.

Projenin Yararları

 • Gelişimin erken döneminde kazandırılacak yeterli ve dengeli beslenme bilinci, sağlıklı nesillerin yetişmesine ve çeşitli hastalıklardan korunmaya katkıda bulunacaktır.
 • Sağlıklı Adımlar’ın Millî Eğitim Bakanlığı ve Nestlé Türkiye iş birliği ile hayata geçiriliyor olması, projenin hedeflerine yaygın ve sürdürülebilir bir şekilde ulaşmasını sağlayacaktır.
 • Tüm hedef gruplar için özel olarak hazırlanan proje materyalleri, eğitimin ilgili tüm hedef grupları kapsayan bir yaklaşımla yürütülmesini sağlayacaktır.
 • Ölçme-değerlendirme araçları, Veli Bilgilendirme Mektubu, Veli Bilgilendirme Sunumu, Sağlıklı Adımlar Çarkları gibi materyaller, eğitimin bütünsel ve ilgili tüm hedef grupları kapsayan bir yaklaşımla yürütülmesini sağlayacaktır.
 • Öğrenci, veli ve öğretmen etkileşiminin, öğrencinin yeterli ve dengeli beslenmesi konusunda da işlemesi sağlanacaktır.
 • Projeyle öğrenciler, yakın çevrelerinde yeterli ve dengeli beslenmeye ilişkin eksik ve yanlış bilgileri fark edecek, özellikle ebeveynlerinin ya da kendileri için rol model olabilecek kişilerin davranışlarını gözlemleyerek onları yönlendirebileceklerdir.
 • Çocukların ailelerini olumlu yönde etkilemelerini sağlamak amacıyla geliştirilen proje araçları sayesinde, yetişkinlerin de bu konuda farkındalık kazanmasına katkıda bulunulacaktır.
 • Ailelerin, çocuklarının yeterli ve dengeli beslenmesi için yeme-içme alışkanlıklarını takip etme konusunda girişimci olmaları gerektiğiyle ilgili farkındalıkları artacaktır.