Önceki Yıllarda Neler Yaptık? | Sağlıklı Adımlar

0

Önceki Yıllarda Neler Yaptık?


Sağlıklı Adımlar kapsamında, her dönemin başında, seçilen okullardan birer ilkokul 3. sınıf öğretmeni, eğitim seminerine katılıyor. Beslenme ve fiziksel aktivite konusunda kapsamlı bir eğitim alan bu öğretmenler bilgilerini güncelleme ve kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Bu öğretmenler, okullarına döndüğünde diğer 3. sınıf öğretmenlerine eğitim veriyorlar. 3. sınıf öğretmenleri, dönem başında velilere yönelik bir toplantı düzenleyerek, hem onlara eğitim veriyorlar, hem de proje uygulamaları hakkında onları bilgilendiriyorlar; yeterli ve dengeli beslenme konusunda çocuklarını desteklemeleri ve teşvik etmeleri konusunda onları cesaretlendiriyorlar. Bu sayede, çok sayıda veli, öğretmenlerle iş birliği içinde tamamen kendi girişimleriyle yepyeni uygulamaları hayata geçirebiliyorlar. Projeyle, okulun sadece çocuklar için değil, veliler için de bir öğrenme ve öğretme ortamına dönüşmesi sağlanıyor.

Sağlıklı Adımlar Resim Yarışması çocukların beslenme ve fiziksel aktivite konusundaki kazanımlarını resim yoluyla ifade etmelerine, böylece çevrelerinde farkındalığın gelişmesine olanak tanıyor.

Öğretmenlere yönelik, ödüllü İyi Uygulamalar Paylaşımı yarışması, projenin sınıflarda uygulanması sırasında öğretmenler tarafından geliştirilen yöntem ve uygulamaların yaygınlaştırılması ve örnek teşkil etmesi amacıyla düzenlenmektedir. Bu örnek uygulamaların gerek diğer sınıf öğretmenlerine, gerekse projeye ilerleyen yıllarda dâhil olacak sınıf öğretmenlere yol göstermesi ve onlara ilham vermesi hedeflenmektedir.

Proje, 2012-2013 eğitim öğretim yılında, 50 okulda uygulanmaya başladı ve 9 bin öğrenci ile 18 bin veli yeterli ve dengeli beslenme konusunda bilinçlendi. 1273 eserle başvurulan resim yarışmasında, Antalya Aksu İlkokulu, Kayseri Melikgazi Adnan Menderes İlkokulu ve Ordu Hamdullah Suphi Tanrıöver İlkokulu'ndan öğrenciler dereceye girerek ödül kazandılar. İyi Uygulamalar Paylaşımı’nda, Eskişehir Tepebaşı 100. Yıl İlkokulu’ndan Nalan Öncel birinci; Eskişehir Merkez İstiklal İlkokulu’ndan Hülya Zehra Güney ikinci; Ankara Sincan Atatürk İlkokulu’ndan Sariye Öksüz üçüncü oldu.

2013-2014 eğitim öğretim yılında, 42 okulda uygulanan projeyle, yine 9 bin öğrenci ve 18 bin veliye erişildi. 968 eserin değerlendirildiği Sağlıklı Adımlar Resim Yarışması’nda, Mersin Yenişehir Cumhuriyet İlkokulu’ndan Merve Değerlier birinci; Ordu Merkez Başöğretmen İlkokulu’ndan Melek Ekin Döner ikinci; Ankara Keçiören 19 Mayıs İlkokulu’ndan Damla Karaçay üçüncü oldu. İyi Uygulamalar Paylaşımı’nda ise, Ankara Sincan Atatürk İlkokulu’ndan Alparslan Durmuş birinci; Muğla Yatağan TEK Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’ndan Sinem Aydek ikinci; Muğla Yenişehir Cumhuriyet İlkokulu’ndan Yasemin Umar Erdem üçüncü oldu.

2014-2015 eğitim öğretim yılında, 58 okulda, 508 öğretmen 30 bin veliye ulaştı, 15 bin öğrenci, bir yıl boyunca Sağlıklı Adımlar eğitim programını işledi. Sağlıklı Adımlar Resim Yarışması’na gönderilen 1671 eser içinde, Şanlıurfa Karaköprü İMKB İlkokulu’ndan Naz Nacak birinci; Ordu Karşıyaka İlkokulu’ndan İkbal Gürsoy ikinci; Muğla Dumlupınar İlkokulu’ndan Ayşe Defne Çulha ise üçüncü oldu. İyi Uygulamalar Paylaşımı’nda da İstanbul Ümraniye Birlik İlkokulu’ndan Banu Ergüç Şahan birinci; Tunceli Vali Mehmet Ali İlkokulu’ndan Pınar Özel ikinci, Hatay TOBB İlkokulu’ndan Subutay Çalım üçüncü oldu.

2015-2016 eğitim öğretim yılında proje 65 okulda uygulandı. 515 sınıf öğretmeni, 13 bin 500 öğrenciye ve 27 bin veliye beslenme ve fiziksel aktivite eğitimleriyle ulaştı.

Proje kapsamında, öğretmenlere yönelik eğitim seminerinin başında ve sonunda, öğrencilere yönelik proje uygulamalarının başında ve sonunda uygulanan soru formlarıyla, bilgi düzeyinde yaşanan değişim ölçülmektedir. Aşağıdaki tablo, farklı yıllarda öğretmenler ve öğrencilerde bilgi düzeyinde görülen değişimi özetlemektedir.

Hedef Grup

Dönem

Ön Test

Son Test

Fark

Öğretmenler

2012-2013

79

93

14

2013-2014

64

81

17

2014-2015

71

87

16

2015-2016

67

83

16

Öğrenciler

2012-2013

70

85

15

2013-2014

66

87

21

2014-2015

53

71

18

2015-2016

52

77

25


Elde edilen sonuçların yanında, görüşmelerden ve mektuplardan edinilen geribildirimler neticesinde, projenin öncelikli hedef grubu olan öğrenciler üzerinde projenin davranış düzeyinde değişiklikler yarattığı gözlenmiştir. Beslenme sorunları ve beraberinde getirdiği beden ve ruh sağlığı sorunlarının önüne geçilmesi için küçük yaşlarda edinilen deneyimlerin büyük etkisi olduğu bilinen bir gerçektir. Projenin uygulandığı okullarda öğrencilerin yaptıkları çalışmalar ve kendilerine yönelik değerlendirmeleri, bu sorunların önüne geçilebilmesi için Sağlıklı Adımlar gibi projelerin ne kadar etkili olabileceğini gözler önüne sermektedir.

Projenin hedef gruplarından biri olan velilere yönelik eğitimler ve öğretmenlerin aileleri dâhil ettiği etkinliklerden elde edilen geribildirimler, öğretmen-öğrenci-aile etkileşimini artırma hedefine ulaşıldığını göstermektedir. Okul-öğrenci-aile etkileşiminin kurulması ve sürdürülmesinde velilerin göstermiş olduğu heves mutluluk verici olmuştur. Veliler, çocuklarıyla birlikte bir öğrenme sürecinden geçmiş, yeterli ve dengeli beslenme konusunda bilgi birikimlerini artırmış, bu yolla çocuklarıyla etkileşimleri de güçlenmiştir.